Hình ảnh “Gương sáng điển hình” IPT 2014

Năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nói chung và  IPT nói riêng vẫn nằm trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh đã có chuyển biến mạnh và đạt được những kết quả tốt đẹp không ngoài sự đóng góp  thành quả các cá nhân, các phòng ban của  trung tâm IPT.

Các hình ảnh tiêu biểu:

wavy_line_2

_MG_7083 _MG_7084

_MG_7088 _MG_7085

animated red rose line

hotrokhachhang
camketchatluong
chinhsachdaily
hoatdongipt

Các chi nhánh

Khuyến Mại

Tin tức - sự kiện

[X] Bỏ quảng cáo